thiên tài, tags của Mua Bán Nhanh ACADEMY

, Trang 1
[Series Kiến Tạo Cuộc Đời Ngoại Hạng] Thiên tài là gì?

Nổi bật [Series Kiến Tạo Cuộc Đời Ngoại Hạng] Thiên tài là gì?

Sự đơn giản là thứ khó khăn nhất có thể nắm bắt được trên thế gian; nó là giới hạn cuối cùng của kinh nghiệm và là nỗ lực cuối cùng của thiên tài.

thiên tài, tags của Mua Bán Nhanh ACADEMY, nội dung mới nhất về thiên tài, Trang 1